archief

Het IJlanderkoor heet eigenlijk  IJlandenkoor het Eeuwige lied. Dat heeft te maken onze buurt het Oostelijk havengebied. En vooral met het KNSM- en Javaeiland.

In de kantine van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij die op het Javaeiland stond, prijkte een mooie muurschildering met een tekst over het Eeuwige lied.

Op deze pagina gaan we het archief plaatsen en zullen we bovenstaande afmaken, foto’s toevoegen, liederen plaatsen en zo ons plezier met de lezer delen.

Tot spoedig, Hennie en Netty